examenul pentru Diploma Europeana in Anestezie si Terapie Intensiva EDAIC part 1 ESA

Materiale pentru examenul pentru Diploma Europeana in Anestezie si Terapie Intensiva EDAIC part 1 ESA.

Aten?ie: to?i reziden?ii anului III au sarcina s? downlodeze fi?ierul exel ata?at, look sî? completeze datele solicitate în el ?i s?-l expedieze pe adresa sar_moldova@yahoo.com.