al II Congres Internațional al Societății pentru Studiul și Combaterea Durerii din Moldova și Cursurile Comitetului European pentru Educare în Anestezie (ediția XI, modulul V)

Stima?i Colegi, for sale

Societatea Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova  v? aduce la cuno?tin?? c?  în perioada 20-22 octombrie 2016, no rx va avea loc cel de-al II Congres Interna?ional al Societ??ii pentru Studiul ?i Combaterea Durerii din Moldova ?i Cursurile Comitetului European pentru Educare în Anestezie (edi?ia XI, buy cialis modulul V).

Evenimentul este organizat sub egida Federa?iei Europene de Durere (EFIC). Parteneri-coorganizatori sunt Societatea Ucrainean? pentru Studiul Durerii, Asocia?ia Român? pentru Studiul Durerii, Societatea de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova.

Parteneri ai evenimentului sunt: USMF „Nicolae Testemi?anu”, Societatea Neurologilor din Republica Moldova, Spitalul Interna?ional MedPark, Clinica de Recuperare Medical? NeoKinetica, portalul media Black Red White.

Evenimentul va fi unul multidisciplinar, la care vor participa anesteziologi-reanimatologi, neurologi, medici de familie, medici interni?ti (diverse subspecialit??i), oncologi, chirurgi, ortopezi-traumatologi, neurochirurgi, psihiatri, kinetoterapeu?i etc. Num?r estimat de participan?i: 400 de persoane.

Vor fi abordate teme ce ?in de cercetarea clinic? ?i fundamental? a nocicep?iei ?i durerii (fiziologie, farmacologie, tehnologie, educare ?i cooperare interna?ional?).

Totodat?, vor fi prezentate conferin?e referitoare la durerea acut? ?i cronic? (diverse tipuri ?i entit??i clinice) în sensul evalu?rii, diagnosticului, tratamentului farmacologic, non farmacologic, de reabilitare.

Pe lâng? lectori autohtoni, vor participa profesori cu renume mondial din Germania, Fran?a, Israel, Ucraina ?i România.