Adunarea Generală a SARRM din 25.11.2016

În aten?ia:
Medicilor anesteziologi reanimatologi

21 noiembrie 2016

Stima?i Colegi, pharm

V? aducem la cuno?tin??, ambulance în data de 25.11.2016 orele 1400, va avea loc adunarea General? a Societ??ii de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova (SARRM). ?edin?a se va desf??ura la Palatul Sindicatelor pe str. 31 August 1989 nr. 129, Chi?in?u.
Chi?in?u, Republica Moldova.
Ordinea de zi:

 • Raportul de activitate al Pre?edintelul SARRM pe perioada 2012-2016
 • Raportul trezorierului SARRM pe perioada 2012-2016
 • Raportul comisiei de cenzori pe perioada 2012-2016
 • Alegerea conducerii SARRM (senat, prim vice-pre?einte, secretar general, trezorier, comisia de cenzori).

Lista candida?ilor pentru alegerile în Senatul SARRM se anexeaz?.

Cu profund respect,

Sergiu ?andru, dr. în med. Conf. Univ.
Pre?edinte SARRM

V? amintim drept de vot au doar membrii titulari SARRM.

 


Anexa 1

Lista candida?ilor pentru alegerile în Senatul Societ??ii de Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova:

 1. Badan Livia
 2. Batâr Nicolae
 3. Belîi Adrian
 4. Chesov Ion
 5. Cîvîrjic Ivan
 6. Cobîle?chi Serghei
 7. Cojocaru Doriana
 8. Cojocaru Victor
 9. Gu?an Virgil
 10. Gu?u-Bahov Cornelia
 11. Malanco Serghei
 12. Mustea?? Alexandru
 13. Plam?deal? Svetlana
 14. Severin Ghenadie

Attachments