Conferința Studenți Rezidenți in Memoriam Prof. Valeriu Ghereg, 15 Februarie 2017 08:00, Sala Senatului U.S.M.F. „Nicolae Testemitanu”

Valeriu Ghereg

În data de 15 februarie curent, la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” s-a desfășurat conferința științifică cu participare internațională In memoriam Prof. Valeriu Ghereg. Întrunirea studenților, rezidenților și tinerilor cerce­tă­tori în anesteziologie și terapie intensivă a devenit deja o frumoasă tradiție de comemorare a regretatului profesor Valeriu Ghereg, care a fost specialist principal anesteziolog-reanima­tolog netitular al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, președinte al Societății Științifice a Anesteziologilor și Reani­ma­tologilor din RM, vicepreședinte al Comisiei de ate­stare a specialiștilor în anesteziologie și reanimatologie pe lângă Ministerul Sănătăţii al RM.

Manifestarea a fost deschisă cu un itinerar biografic al regretatului său profesor, prezentat de Serghei Șandru, șef catedră Ane­ste­­ziologie și reanimatologie nr. 1, subdiviziune didactică care poartă nu­­­mele renumitului  profesor.

Sub conducerea profesorului Valeriu Ghereg, dr. hab. șt. med., și-au trasat calea în știință 11 discipoli, dintre care 4 și-au susținut tezele de doctor în științe medicale. Atitudinea deosebită față de obligațiile sale profesionale, experiența bogată de viață și activitate, erudiția și tactul de pedagog înnăscut i-au adus regretatului profesor stima și dragostea binemeritată din partea prietenilor, colegilor, studenților, rezidenților și, îndeosebi, a miilor de pacienți, pe care i-a smuls, în sensul cel mai direct al cuvântului, din ghearele morții. Redutabilul specialist a însușit și a promovat metode contemporane de diagnostic și tratament în domeniul anesteziei și terapiei intensive, care au fost aplicate în clinicile, spitalele municipale și raionale ale țării.

Rezultatele cercetărilor științifice și-au găsit reflectare în peste 200 de lucrări științifico-didactice de o inestimabilă valoare, printre care 3 manuale, 12 indicații metodice și un film didactic pentru studenți și rezidenți. Grație Domniei Sale, pe parcursul anilor au fost dezvoltate relații de colaborare și prietenie dintre specialiștii anesteziologi moldoveni și cei de peste hotare (România, Israel, Franța, Rusia, Germania, SUA).

La manifestare a fost prezent şi Gabriel Gurman din Israel, invitat special, care a vorbit auditoriului despre câteva aspecte din activitatea de cercetare desfășurată în anesteziologie și reanimatologie. Printre acestea se numără: analiza complexă a funcției cardio-pulmonare la pacienți cu ventilație mecanică continuă, tratamentul complex al traumatismului cranio-cerebral grav și asociat, manage­men­tul pacien­ți­lor cu stări critice, diagnosticul și tratamentul complicațiilor în pan­creatita acută, diagnosticul și tratamentul sindromului de durere, utilizarea tehnologiilor informa­ționale mo­der­ne în procesul de instruire în domeniul anesteziologiei și reani­ma­­tologiei.

 

La finalul conferinţei participanții au concluzionat că, anestezia se efectuează strict conform situației pacientului, iar serviciul anesteziologului nu se termină odată cu intervenția chirurgicală, ci este responsabil de soarta bolnavului și în perioada postoperatorie. Educația anesteziologică include și interesul medicului pentru evoluția stării de sănătate a persoanei operate pe termen lung, deoarece pot surveni unele complicații nedorite.

Totodată, în cadrul simpozionului au fost prezentate mai multe teme de cercetare precum: Evoluarea durerii prin prisma simțurilor fundamentale, Erori de medicație în anestezie, Presiunea intraabdominală la pacientul critic oncologic, Complicațiile postoperatorii la pacientul cu apnee obstructivă, Cauzele amânării intervențiilor chirurgicale programate ș.a., care au fost realizate de tineri cercetători de la Universitatea noastră, îndrumați de profesorii Adrian Belîi, Ioana Grigoraș şi Ruslan Baltaga.

Experții în domeniu au apreciat drept „cel mai bun raport științific” – comunicarea Cauzele amânării intervențiilor chirurgicale programate: studiu descriptiv, bidirecțional, prezentată de Eugen Corețchi, rezident, anul I, Anesteziololgie și reanimatologie. Tânărul medic va fi sponsorizat de familia Ghereg pentru a participa la Congresul Național al Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă, care va avea loc în perioada 10-14 mai 2017, în Sinaia, România.

De asemenea, şi lucrarea prezentată de Adina Blejusca (Iaşi, România) – Presiunea intraabdominală la pacientul critic oncologic a fost menționată de specialiștii în domeniu.

Sursa – Conferinţa ştiinţifică In memoriam Prof. Valeriu Ghereg

Attachments