Desemnarea a 2% din suma impozitului pe venit în favoarea SARRM

Stimaţi colegi

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie 2017, persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul 2016 în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase şi părţile componente ale acestora).

Societatea Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova este inclusă in Lista beneficiarilor desemnării procentuale întocmită de Ministerul Justiţiei şi plasată pe pagina sa web (www.justice.gov.md),

Pentru a desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul 2016, persoana fizică urmează să parcurgă următorii paşi:

  1. Să completeze şi să prezinte la Oficiul Fiscal Teritorial (Forma CET15) Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic) nu mai tîrziu de 30 aprilie 2017;
  1. În compartimentul informaţie Facultativă:
  • în rîndul M1 nu se completează;
  • în rîndul M2 Codul fiscal al Societatea Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova:

 

Exemplu:

FACULTATIVĂ / ФАКУЛЬТАТИВНАЯ

 

Indicatorii / Показатели Codul / Код
M. Desemnarea procentuală /
Процентное отчисление
Desemnarea procentuală direcționată în favoarea organizaţiei necomerciale de utilitate publică, cultelor religioase și părților componente ale acestora în limita stabilită la art.15(2) din Codul fiscal / Процентное отчисление, направленное в пользу некоммерческой организации общественной пользы, религиозным культам и их составным частям в пределах, установленных ст.15(2) Налогового кодекса, (2%) M1  
Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală / Фискальный код получателя, в пользу которого производится процентное отчисление M2 1017620002953

Vezi link privind modul de desemnare: http://www.mf.gov.md/files/files/News%20MF/procesul%20de%20desemnare.pdf