Aloca 2% din impozit pe venit pentru a sustine activitatea SARRM

 

Stimaţi colegi,

Pe parcursul perioadei ianuarie-aprilie, persoanele fizice pot desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul precedent în favoarea unui beneficiar eligibil (ONG sau cultele religioase şi părţile componente ale acestora).

Societatea de Anesteziologie şi Reanimatologie din Republica Moldova (SARRM) este inclusă in sub nr.259 in Lista beneficiarilor desemnării procentuale (asociaţii obşteşti, fundaţii, instituţii private) întocmită de Agenţia Servicii Publice şi plasată pe pagina sa web (http://asp.gov.md/ro/node/3963),

Pentru a desemna 2% din suma impozitului pe venitul calculat şi achitat la buget pentru anul precedent, persoana fizică urmează să parcurgă următorii paşi:

1. Să completeze şi să prezinte la Oficiul Fiscal Teritorial – Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (fie pe suport de hîrtie fie în format electronic) nu mai tîrziu de 30 aprilie;

2. În compartimentul informaţie Facultativă:
– în rîndul M1 nu se completează;
– în rîndul M2 să indice Codul fiscal al SARRM: 1017620002953

 

Exemplu:

 

  Indicatorii / Показатели Codul / Код  
M. Desemnarea procentuală / Desemnarea procentuală direcționată în favoarea organizaţiei necomerciale de utilitate publică, cultelor religioase și părților componente ale acestora în limita stabilită la art.15(2) din Codul fiscal / Процентное отчисление, направленное в пользу некоммерческой организации общественной пользы, религиозным культам и их составным частям в пределах, установленных ст.15(2) Налогового кодекса, (2%) M1  
Процентное отчисление Codul fiscal al beneficiarului în favoarea căruia se efectuează desemnarea procentuală / Фискальный код получателя, в пользу которого производится процентное отчисление M2 1017620002953

 

Mai multa informatie privind desemnarea a 2% din impozit pe venit poate fi gasita aici: http://2procente.info/index.php