Spital la domiciliu pentru pacient dependent de ventilator sau debutul ventilației non-invazive la domiciliu in RM

Stimaţi colegi, avem onoarea să vă anunţăm organiyarea celei de-a Treia Conferinţă de Ventilaţea Non-invazivă cu Participarea Internaţională, data de 30 iunie – 01 iulie 2017, în sala Senatului U.S.M.F. « Nicolae Testemiţanu»

Evenimentul este dedicat anului Nicolae Testemiţanu şi în Premieră Evenimentul este organizat sub egida Societăţii Europene de Respirologie (ERS) cu participarea :

  • Prof., Nicolino Ambrosino MD, Director relaţii externe al Societăţii Europene de Respirologie,
  • Prof. Joao Winck, Consultant senior în medicina respiratorie, fost codirector al Şcolii Portugeze de Ventilaţie,
  • Prof. Miguel Goncalves, fizioterapeut recunoscut la nivel internaţional

 

Parteneri în organizare sunt :

  • USMF „Nicolae Testemițanu”,
  • Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova,  Societatea de Respirologie din Republica Moldova “VIAREMO”.
  • Societatea Română de Pneumologie, Secțiunea Somnologie și Ventilația Non-invazivă.

 

 

Tematica va aborda ventilaţia non-invazivă în boli cronice terminale; în patologiile respiratorii, cardiologice,  neurologice, în  terapia intensivă, reabilitarea respiratorie; urgenţe; somnologie etc.

Un stimulant program ştiinţific pentru  pneumologi, medici ATI, internişti, cardiologi, geriatri, neurologi, medici de familie, ORL, psihiatri, endocrinologi, fizeoterapeuţi, geneticieni, oncologi precum şi asistenţi medicali.

 

Tematica:

 

The chronically critical patient: pathophysiological problems

(Pacient cronic critic: probleme patofiziologice)

 

Indications and contraindications of NIV

(Indicatii, contraindicatii ale Ventilatiei non-invazive)

 
 

Initiation/Implementation of HMV-more than fine tuning the ventilator

(Inițierea / Implementarea Ventilatiei neinvazive la domiciliu – mai mult decât reglarea fină a ventilatorului)

 

Various types of ventilatory support according to different physiopathological mechanisms of respiratory failure

(Diferite tipuri de suport ventilator conform diferitelor mecanisme fiziopatologice de insuficiență respiratorie )

 

 

Chronic NIV in heart failure patients: ASV, NIV and CPAP

NIV cronică la pacienții cu insuficiență cardiacă: ASV, NIV și CPAP

 

NIV in the patient with acute hypoxemic failure and cardiogenic pulmonary oedema

NIV la pacient cu insuficiență hipoxemică acută și in edem pulmonar cardiogen

 

COPD ventilator dependent patient

Pacient cu BPOC  dependent de ventilator.

 

The difficulty to wean a patient from hospital to home

Dificultatea de a sevra un pacient de la spital la domiciliu

 

NIV in NMD-Troubleshooting

Ventilaţia non-invazivă  în boli  Neuromusculare.

 

NIV in obesity hypoventilation syndrome

NIV în sindromul de hipoventilație a obezității

 

Ventilator parameters and modes (IPAP, EPAP, phases of breath, ST mode, PC mode, AVAPS, AVAPS – AE)

Parametrii și modurile ventilatorului (IPAP, EPAP, fazele de respirație, modul ST, modul PC, AVAPS, AVAPS – AE)

 

The preventing of respiratory failure after extubation (cough assist)

Prevenirea insuficienței respiratorii după extubație (tuse)

 

 

Practical Workshops 08:00-13:00

 

1- Presentation and evaluation of technology, equipment , interfaces– J. Winck 1h

2-Airway clearance management at home – M. Gonçalves 1h

3-Simulation of sleep-related breathing disorders, diagnosis and treatment – St. Mihaicuta 1h

4-Oxymetry, Polysomnography –O.Deleanu 1h.

 

Post test