Conferinţa ştiinţifică „Prof. Valeriu Ghereg – 5 ani in memoriam”

Mult-stimate membru al SARRM, buy

V? aducem la cuno?tin?? c?, generic Catedra Anesteziologie ?i Reanimatologie „Valeriu Ghereg” a Universit??ii de Stat de Medicin? ?i Farmacie „Nicolae Testemitanu” organizeaz? la 12 martie 2010 Conferin?a ?tiin?ific? a studen?ilor ?i reziden?ilor, în comun cu ?edin?a Societ??ii Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova, dedicat? anivers?rii de 5 ani de la trecerea în nefiin?? a profesorului Valeriu Ghereg.

La acest eveniment sunt invita?i s? participe (inclusiv cu lucr?ri, prezent?ri) to?i studen?ii ?i reziden?ii, indiferent de specialitate.

În cadrul conferin?ei vor fi prezentate rezultatele ob?inute din cercet?rile ?tiin?ifice experimentale ?i clinice, efectuate de c?tre studen?i ?i medicii reziden?i sub îndrumarea colaboratorilor catedrelor.
Vor fi abordate subiecte ce ?in de evaluarea ?i preg?tirea preoperatorie a pacien?ilor, tratamentul durerii postoperatorii, calitatea asisten?ei anestezice, sindromul de compartiment intraabdominal, particularit??ile procesului anestezic la pacien?ii vârstnici ?.a.
Cu aceast? ocazie, vom fi bucuro?i s? ne onora?i cu prezen?a la acest eveniment ?tiin?ific inedit.

?edin?a va avea loc la 12 martie 2010, ore 14 00, în sala de conferin?e a CN?PDMU.

Rapoartele sunt anexate.

Sergiu ?andru, pre?edinte, dr. în med., conf. univ.,
?ef catedr? Anesteziologie ?i Reanimatologie „Valeriu Ghereg”


Lista rapoartelor de la Conferin?a ?tiin?ific? a studen?ilor ?i reziden?ilor „Prof. Valeriu Ghereg – 5 ani in memoriam”

  1. Evaluarea gradului de satisfac?ie fa?? de managementul durerii postoperatorii in condi?iile s?lii de trezire. Guzun Nicolae (student an 5). Conduc?tor: Ruslan Baltaga, dr. în med., as. univ.
  2. Aprecierea calit??ii asisten?ei anestezice. Bogdan Cristina (resident anul 1). Conduc?tor: Adrian Belii, dr.în med., conf. univ.
  3. Fiziologia sistemului cardio-vascular la vârstinici. Rusu Maria (studenta an. 2). Conduc?tor: Sergiu ?andru, dr. în med., conf. univ., ?ef catedr? Anesteziologie ?i Reanimatologie «Valeriu Ghereg» ?i Oleg Arn?ut, as. univ., cat. Fiziologie.
  4. Hipertensiunea intraabdominal la pacientul critic. Bubulici Ecaterina (student an 6). Conduc?tor: Svetlana Pl?m?deal?, dr. în med., as. univ.
  5. Deregl?ri hemostazice la pacientele cu cancer mamar. Natalia Cernei (studenta anul 6). Conduc?tor: Doriana Cojocaru, dr. în med., as. univ.
  6. Timpul intern?rii ca factor de prognostic în cadrul traumatismului major. Oleneac Eugen (student an 5). Conduc?tor: Ruslan Baltaga, dr. în med., as. univ.
  7. Este oare argumentata specializarea salonului de trezire in func?ie de profilul chirurgical? Cristina Eremia (resident anul 1). Conduc?tor: Adrian Belli, dr. în med., conf. univ.
  8. Profilaxia trombembolismului arterei pulmonare. Rusu Victoria (studenta anul 6). Conduc?tor: Sergiu ?andru, dr. în med., conf. univ., ?ef catedr? Anesteziologie ?i Reanimatologie «Valeriu Ghereg»
  9. Poliuria in leziunile cerebrale acute. Natalia Stavila si Veronica Turcan (studente an. 2). Conduc?tor: Svetlana Pl?m?deal?, dr. în med., as. univ.
  10. Durerea indusa in sala de trezire: exista oare diferente de sex? Covrighin Natalia (resident anul 1). Conduc?tor: Adrian Belii, dr. în med., conf. univ.

Durata prezent?rii: 7-10 min. in format Power Point.