Materialele Congresului II publicate în „Arta Medica”

În Nr. 3 (36) 2009, cialis Supliment, salve al Revistei medicale ?tiin?ifico-practice „Arta Medica” au fost publicate Materialele Congresului II Interna?ional al Societ??ii Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova care a avut loc în perioada 27-30 august 2009.

Suplimentul dat a fost tirajat în num?r de 500 exemplare ?i a fost distribuit speciali?tilor ?i particpan?ilor inclus în setul de materiale primite.

La moment ave?i posibilitate s? înc?rca?i varianta electronic? în formatul .pdf de aici: http://www.ati.md/rezumate_stiintifice-66.html, fi?ierul Special_2-2009[1].pdf