Curs Naţional de Ghiduri şi Protocoale în ATI, România

AVIZ!!!

Stima?i colegi, pill

V? aducem la cuno?tin?? c? în perioada 13-15 octombrie 2011 va avea loc Cursul Na?ional de Ghiduri ?i Protocoale în Anestezie, Terapie Intensiv? ?i Medicin? de Urgen??, Edi?ia IX-a, Timi?oara, România.

În conformitatea cu acordul de parteneriat dintre Societatea Anesteziologie Reanimatologie din R.M. ?i Societatea Român? de Anestezie Terapie Intensiv?, taxa de participare pentru mediciii din R.M. este redus? la nivelul taxei de medic rezident din România.

Detalii pute?i afla pe www.atitimisoara.ro