Condiţii de înregistrare la congres pentru medicii anesteziologi din Republica Moldova şi România

Condi?ii de înregistrare la congres pentru medicii anesteziologi
din Republica Moldova ?i România

Taxe de participare

Categorie Pîn? la 1 August 2012 (MDL) Pân? la 1 Septembrie 2012 (MDL) Înregistrare pe loc (MDL)
Membru SARRM (Participare Congres) 1500 1700 2000
Ne-Membri SARRM 1800 2000 2200
Medic rezident SARRM Participare Congres 700 800 1000
Medic rezident ne-membri SARRM 800 1000 1200
Atelier anestezie regionala echoghidata (grup limitat 20 persoane, doar pentru membrii SARRM) 150 180 200
Atelier ventilatie mecanica (grup limitat 20 persoane, doar pentru membrii SARRM) 150 180 200
Atelier anestezie in obstetrtica (grup limitat 20 persoane, doar pentru membrii SARRM) 150 180 200
Atelier anestezie pediatric? (grup limitat 20 persoane, doar pentru membrii SARRM) 150 180 200

Taxa de participare include:

Acces la ceremonia de deschidere ?i pauzele de cafea

  • Geanta cu materialele Congresului, Ecuson
  • Acces la sesiuni ?tiin?ifice, cu traducere sincron?
  • Acces la Expozi?ia medical?
  • Ceremonia de închidere – (la achitarea unui supliment de 500 lei)
  • Dreptul de a publica rezumat ?tiin?ific în cartea cu materialele a congresului
  • Publicarea rezumatelor ?tiin?ifice f?r? înregistrare la congres este posibil? contra costului de 500 Lei MDL. Autorul va primi materialele congresului. Pentru doctoranzi, tineri cercet?tori publicarea lucr?rilor de un singur autor este gratuit?