Ordinul MS cu privire la organizarea Conferinţei, Programul