CEEA – 8 Modul 2: „Actualităţi în tratamentul durerii acute şi cronice”

Anestezia ?i Terapia Intensiv? la pacientul cu afec?iuni cardio-vasculare

Edi?ia 8 Modulul 2 

Pentru mai multe detalii accesa?i fi?ierele anexate.

Duminic?, cialis

22 septembrie 2013

Luni, viagra

24 septembrie 2013

Mar?i,

24 septembrie, 2013

(Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical?)

Lucr?rile CEEA

8:00 – 12:45

(Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical?)

Lucr?rile CEEA

09:00-13:30

Centrul de Congrese Leogrand

Lucr?rile CEEA

9:00-12:15

Pauza de mas?

12:45-13:45

Pauza de mas?

13:30-14:30

Pauza de mas?

12:15-13:30

(Centrul Universitar de Simulare în Instruirea Medical?)

Lucr?rile CEEA

13:45-16:30

Sala 205, a

USMF „Nicolae Testemi?anu”

Acordarea Titlului Onorific de Doctor Honoris Causa Profesorilor

Acalovschi Iurie (România), Gurman Gabriel (Israel)

14:30-16:00

Centrul de Congrese Leogrand

Lucr?rile CEEA

13:30-14:30

Centrul de Congrese Leogrand

Lucr?rile UMB

14:30-15:20

Centrul de Congrese Leogrand

Ceremonia de deschidere

Congres UMB/CEEA

17:00

Concert

18:00

Cocktail de bun venit

19:00

 

 


Programul simpozionului „Actualit??i în tratamentul durerii acute ?i cronice”, ?inut în cadrul Congresului Uniunii Medicale Balcanice (UMB)

 

Data desf??ur?rii congresului UMB: 22-24 septembrie 2013

Data desf??ur?rii simpozionului „Actualit??i în tratamentul durerii acute ?i cronice”:

luni, 23 septembrie 2013 (sala R?ut, Centrul de Congrese „Leogrand”), orele 09:00 – 11:00

 

Moderatori:

Stanislav Groppa, Academician al A?M, dr. hab. în med., prof. univ. (Chi?in?u, Moldova)

Gheorghe Ciobanu, dr. hab. în med., prof. univ. (Chi?in?u, Moldova)

Gabriel Gurman, dr. hab. în med., prof. univ. emerit (Bney Brak, Israel)

 

 

Sala R?ut, 09:00 – 11:00

09:00 – 09:30 Gabriel Gurman (Bney Brak, Israel)Profesor Emerit de Anestezie Managementul durerii – un concept multidisciplinar.
09:30-10:00 Adrian Grunfeld (Beer Sheva, Israel)Sef catedr? Terapia Durerii, facultatea ?tiin?e Medicale a Universit??ii Ben Gurion din Negev, Israel Terapia interven?ional? în durerea cronic?
10:00 – 10:30 Aurel Neam?u (Louisville, SUA)Prof., Centrul Medical Universitar al Universit??ii Louisville, Kentucky Organizarea unei clinici de tratament al durerii acute în spital
10:30 – 11:00 Adrian Belîi (Chi?in?u, Moldova)Conf. univ., catedra Anesteziologie ?i Reanimatologie «Valeriu Ghereg», USMF «Nicolae Testemi?anu» Strategii noi în managementul durerii acute: contribu?ia Penthrox-ului în schimbarea paradigmelor.
11:00-11:30 Pauz? de cafea Continuarea cu sesiunea « Urgen?e neurologice »