Ediţia V a cursurilor CEEA

ANUN?

Pe data de 2-4 septembrie 2010
se va desf??ura Edi?ia V a cursurilor CEEA:
Tema general?:
Anestezia ?i afec?uinile neurologice. Anestezia Locoregionala. Terapia durerii.


Cursurile sunt destinate Membrilor Titulari ai Societatii Anesteziologie ?i Reanimatologie din Republica Moldova, viagra care ?i-au achitat cotiza?ia de membru pentru anul 2010.
Locul desfa?ur?rii cursurilor CEEA: Sala de conferin?e a Centrului Na?ional ?tiin?ifico-Practic de Medicin? de Urgen??, discount strada Toma Ciorba 1, troche Chi?in?u.
Taxa de participare:
Medici specialisti:
600 lei – pana la 1 august 2010
700 lei – pana la 1 septembrie 2010
800 lei – achitarea pe loc

Medici-rezidenti, doctoranzi:
300 lei – pana la 1 august 2010
350 lei – pana la 1 septembrie 2010
400 lei – achitarea pe loc.
Achitarea se va face doar prin transfer bancar de la orice filiala a VictoriaBank. Formularul de plata il puteti descarca de pe site-ul:
www.ati.md
Vor fi tinute 22 cursuri de profesori si conferentiari din Republica Moldova, Israel, Romania.
Vor fi abordate subiecte ce ?in de anatomia ?i fiziologia sistemului nervos, anatomia ?i fiziologia durerii acute ?i cronice, terapia durerii, anestezia la pacientii cu afectiuni neurologice, managementul acientului comatos, abordarea pacientului intoxicat, managementul donatorului de organe, anestezia locoregionala si neuraxiala, pozitionarea pacientului pe masa de operatii etc.


Informa?ie despre cursurile CEEA
Cursurile Comitetului European pentru Educare în Anestezie (CEEA) sunt, de fapt, urma?ele Funda?iei Europene pentru Educare în Anestezie (FEEA). FEEA a fost fondat? la 28 mai 1986 de c?tre profesorii Johan Spierdijk, Philippe Scherpereel, Georges Rolly, Guillaume Hanegreefs ?i Maurice Lamy. Din ianuarie 2009, FEEA a tercut în componen?a Societ??ii Europene de Anestezie, devenind CEEA.
Actualmente, exist? peste 80 birouri regionale CEEA pe toate continentele. În esen??, CEEA reprezint? un sistem de Educare Medical? Continu?, compus din 6 module autonome, care realizeaz? un ciclu CEEA. Tematica modulelor este elaborat? de c?tre Biroul Central CEEA ?i este respectat? de toate birourile regionale. Desigur, trebuiesc îndeplinite ?i anumite rigori de calitate ?i con?inut a informa?iei prezentate. La sfâr?itul fiec?rui modul, fiecare participant ob?ine un certificat. Un num?r de 6 certificate, de la cele 6 module CEEA aduc beneficiarului Diploma CEEA.
Începând cu anul 2006, CEEA a venit ?i în Republica Moldova, debutând cu primul Modul – Sistemul Respirator ?i toracele. Anual, au fost organizate modulele: Sistemul Cardiovascular ?i Sângele (2007), Terapia Intensiv?, Medicina de Urgen??, Sângele ?i Hemotransfuzia (2008). În anul 2009, în zilele de 27-28 august, în Republica Moldova s-a desf??urat edi?ia a 4-a a cursurilor CEEA, cu genericul: Mama ?i Copilul. Reac?iile adverse. La edi?ia din 2009 au participat 11 profesori str?ini ?i 4 locali, care au ?inut 15 conferin?e din domeniul anesteziei în obstetric? ?i pediatrie.
În anul 2010, pe data de 2, 3, 4 septembrie, în sala de conferin?e a Centrului Na?ional ?tiin?ifico-Practic de Medicin? de Urgen?? se va desf??ura edi?ia V a cursurilor CEEA cu tema: Anestezia ?i afec?uinile neurologice. Anestezia Locoregionala. Terapia durerii. Vor fi tinute 22 cursuri de profesori si conferen?iari din Republica Moldova, Israel, România.
Chiar de la începutul fond?rii Biroului Regional Moldova, FEEA, ulterior CEEA, a devenit unul din cele mai a?teptate evenimente ?tiin?ificvo-didactice din medicina moldav?, anual participând peste 200 de speciali?ti anesteziologi-reanimatologi din Republica Moldova.
Utilitatea cursurilor CEEAo putem judeca dup? mai mul?i parametri: la ele se înscrie fiecare al doilea medic anestezist-reanimator din republica Moldova – o performan?? men?inut?, deja, al patrulea an la rând. Apoi, înainte de fiecare modul, cât ?i la finalizarea lui, participan?ii completeaz? o gril? de teste, care are scopul de a testa volumul de cuno?tin?e ini?ial ?i cel final. Scorurile finale arat? diferen?e semnificativ superioare fa?? de cele ini?iale: deci, au fost achizi?ionate multe cuno?tin?e, care, inevitabil, se traduc imediat în cre?terea calit??ii asisten?ei medicale. CEEA nu substituie cursurile universitare de EMC, ci reprezint? o completare armonioas? a lor, o op?iune în plus, un unghi de vedere nou asupra lucrurilor.

Attachments