Materialele informative

Materialele informative ale Proiectului „Implementarea Fisei de Siguranta Chirurgicala si Pulsoximetria în spitale din RM”.