Manual de Ansteziologie-Reanimatologie

Manual de Ansteziologie-Reanimatologie

Termenul de anestezie a fost introdus pentru prima dat? de c?tre Oliver Wendell Holmes, and Sr. in 1846. An – lipsa, sales  aesthesia – sensatie, din greac? lipsa senza?iilor.

Anesteziologia reanimatologia este o specializare medical?, care se ocup? de aspectele ?tiin?ifice ?i practice ale pacientului în perioada perianestezic?, pacientul critic, tratamnentul durerii. Anesteziologia este responsabil? de protec?ia pacientului de stresul operator, men?inerea func?iilor vitale siguran?a ?i monitorizarea func?iilor vitale în timpul anesteziei, aplic? m?suri de resuscitare ?i men?inere a func?iilor vitale în st?ri critice ?i în anestezie. Anesteziologia este specializarea clinic? care are grij? de securitatea pacientului în perioada perianestezic?.

Reanimatologia sau terapia intensiv? este este component? a specializ?rii ?i este responsabil? de tratamentul ?i sus?inerea func?iilor vitale a pacien?ilor afla?i în stare critic? ?i de recuperarea postanesteyic? ?i postoperatorie. Într-un concept mai modern anesteziologia renamiatologia se ocup? de medicina perioperatorie, medicin? critic? ?i tratamentul durerii.

Termenul de anestezie a fost introdus pentru prima dat? de c?tre Oliver Wendell Holmes,Sr. in 1846. An-lipsa aesthesia sensatie din greac? lipsa senza?iilor. Anesteziologia reanimatologia este o specializare medical?, care se ocup? de aspectele?tiin?ifice ?i practice ale pacientului în perioada perianestezic?, pacientul critic, tratamnentuldurerii. Anesteziologia este responsabil? de protec?ia pacientului de stresul operator, men?inereafunc?iilor vitale siguran?a ?i monitorizarea func?iilor vitale în timpul anesteziei, aplic? m?suri deresuscitare ?i men?inere a func?iilor vitale în st?ri critice ?i în anestezie. Anesteziologia estespecializarea clinic? care are grij? de securitatea pacientului în perioada perianestezic?.Reanimatologia sau terapia intensiv? este este component? a specializ?rii ?i este responsabil? detratamentul ?i sus?inerea func?iilor vitale a pacien?ilor afla?i în stare critic? ?i de recuperareapostanesteyic? ?i postoperatorie. Într-un concept mai modern anesteziologia renamiatologia seocup? de medicina perioperatorie, medicin? critic? ?i tratamentul durerii.

***

/ Studenţi

Share the Post