Ordinul MS cu privire la organizarea congresului III internaţional al SARRM şi al III-lea Forum Balcanic de Anestezie