Ordinul MS „Cu privire la organizarea ciclului V al cursurilor CEEA” (2010)