Şedinţă comună SARM cu Conferinţa anuală a CNSPMU

Multstima?i colegi, remedy

V? aducem la cuno?tin?? c? pe 29 Noiembrie 2010 , luni , orele 14:00 în sala de conferin?e a Centrului National Stiintifico Practic Medicin? de Urgen??, Chisinau, str. Toma Ciorba, 1, Blocul administrativ, Sala de conferinte, et.2 va avea loc ?edin?a comun? a Societ??ii Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova cu Conferin?a anual? a Centrului National Stiintifico Practic Medicin? de Urgen??.

Ordinea de zi:

  1. Anestezia inhalatorie cu flux redus, Paul Zilberman, Israel
  2. Solu?ii GE în monitoringul pacientului critic, Engelbert Reif, Austria
  3. Nutritia enteral? în complexul tratamentului pacientului critic în terapie intensiv?,
  4. Igor Cerneatinski, reprezentan?a Abbot
  5. Diverse

Se acord? 3 ore EMC

Cu respect
Dr. conf. Serghei ?andru
Pre?edinte SARRM