Society of Anesthesiology and Reanimatology from the Republic of Moldova

Registration

Authorization

×

Recover password

About us

Asociaţia Obştească «Societateade Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova», în continuare «Asociaţia» este o organizaţie necomercială, apolitică, nonprofit, constituită benevol de fondatori în vederea realizării scopurilor necomerciale pentru care a fost constituită. 1.2 Denumirea completă: Asociaţia Obştească «Societatea de Anesteziologie și Reanimatologie din Republica Moldova» 1.3 Asociaţia este creată şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Legea nr. 86 din 11 iunie 2020 cu privire la organizaţiile necomerciale, Codul Civil al Republicii Moldova şi prezentul statut. 1.4 Asociaţiase constituie în forma organizatorico-juridică «Asociaţie obştească». 1.5 Asociaţia dobândeşte personalitate juridică din momentul înregistrării de stat la Agenția Servicii Publice, dispune de toate drepturile şi obligaţiile care sunt atribuite de lege unor astfel de categorii de persoane juridice. 1.6 Durata de activitate a Asociaţiei este nelimitată. 1.7 Asociaţia are scop nelucrativ. 1.8 Asociaţia poate activa în beneficiul public, al membrilor săi sau al altor persoane. 1.9 În asociație, calitatea de membru se consemnează. 1.10 Asociaţia dispune de patrimoniu distinct şi poate avea în proprietate orice bunuri, cu excepția celor interzise de lege. Bunurile transmise asociației de către fondatori (membri) sunt proprietatea ei, care este folosită exclusiv în vederea realizării scopurilor statutare. Profitul asociaţiei obşteşti nu se distribuie între membri sau alte persoane. 1.11 Membrii nu-și păstrează drepturile asupra bunurilor transmise asociației în proprietate, nici asupra cotizațiilor de membru. Ei nu răspund pentru obligațiile asociației, iar aceasta nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi