Ordinul MS despre organizarea cursurilor CEEA VI (2011)