Formularul-model al delegaţiei votului

forms

Formularul-model al delegaţiei votului

Stima?i membri ai societ??ii, seek

V? propunem aten?iei formularul-model al delega?iei votului pentru ?edin?a general? SARRM.

V? rug?m s? accesa?i, îndeplini?i, semna?i ?i prezenta?i formularul dat.

 

Share the Post