Category: Noutăţi

Noutăţi

13

iul.2010
MINISTERUL S?N?T??II AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN Nr.96-p §10 12 iulie 2010 mun. Chi?in?u Cu privire la organizarea ciclului V al cursurilor de instruire ale Comitetului European pentru Educare în Anestezie (CEEA) In conformitate cu Programul întrunirilor ?tiin?ifico-practice în anul 2010, ... Read More
13/07/2010vitalie

23

iun.2010
DECLARA?IA DE LA HELSINKI CU PRIVIRE LA SIGURAN?A PACIENTULUI ÎN ANESTEZIOLOGIE CONCLUZII Aceast? declara?ie înc? odat? accentuiaz? rolul anesteziologiei în promovarea asisten?ei perioperatorii sigure. CONTINUITATEA Noi invit?m pe oricine implicat în asisten?a medical? s? adere la societatea noastr?, vialis 40mg dovad? fiind semn?tura la finele declara?iei date. Noi ... Read More
23/06/2010vitalie

16

iun.2010
The Second International Symposium on Obstetric Anesthesia and Perinatal Medicine. Poznan, see Poland, October 7-9, 2010 Pre-symposium workshops + Keynote lectures (Thursday, October 7, 2010) COMBINED SPINAL EPIDURAL ANALGESIA FOR LABOR: WORKSHOPS (DURATION 2 HOURS. MAXIMUM 20 PARTICIPANTS PER SESSION): SESSION NUMBER ONE FACULTY: 1. ... Read More
16/06/2010vitalie

15

iun.2010
Mult-stimate membru al SARRM, buy V? aducem la cuno?tin?? c?, generic Catedra Anesteziologie ?i Reanimatologie "Valeriu Ghereg" a Universit??ii de Stat de Medicin? ?i Farmacie "Nicolae Testemitanu" organizeaz? la 12 martie 2010 Conferin?a ?tiin?ific? ... Read More
15/06/2010vitalie

14

iun.2010
În Nr. 3 (36) 2009, cialis Supliment, salve al Revistei medicale ?tiin?ifico-practice "Arta Medica" au fost publicate Materialele Congresului II Interna?ional al Societ??ii Anesteziologie Reanimatologie din Republica Moldova care a avut loc în perioada 27-30 august 2009. Suplimentul ... Read More
14/06/2010vitalie