Category: Documentaţie

Documentaţie

15

apr.2013

Proiect

15/04/2013vitalie
forms

27

nov.2012
Stima?i membri ai societ??ii, seek V? propunem aten?iei formularul-model al delega?iei votului pentru ?edin?a general? SARRM. V? rug?m s? accesa?i, îndeplini?i, semna?i ?i prezenta?i formularul dat.  
27/11/2012vitalie
conferinta-medicala

10

oct.2012
V? propunem aten?iei: Ordinul Ministerului S?n?t??ii cu privire la organizarea Conferin?ei cu participare interna?ional? în Anesteziologie ?i Reanimatologie, ed Programul Conferin?ei, troche Lista de repartizare a invita?ilor conform IMSP la Conferin?ei cu participare interna?ional? în Anesteziologie ?i Reanimatologie, 13 octombrie 2012 Pentru detalii V? rug?m s? accesa?i documentul .pdf anexat.  
10/10/2012vitalie

08

feb.2012
Programul* Cursurilor CEEA (ciclul I, cialis seria II) Tema : Sistemul Respirator ?i Toracele 25-26 februarie 2012 (Centrul Na?ional ?tiin?ifico-Practic de Medicin? de Urgen??) Nr. Subiectul Speaker Fizica aplicat? sistemului respirator. Adrian Belîi... Read More
08/02/2012vitalie

17

iun.2010
MINISTERUL S?N?T??II AL REPUBLICII MOLDOVA ORDIN 21 mai 2009 mun. Chi?in?u Nr. 55-p §3 Cu privirea Ia organizarea Congresului medicilor anesteziologi reanimatologi În scopul dezvolt?rii calit??ii serviciilor medicale în domeniul anesteziologiei ?i reanim?rii acordate popula?iei ?i perfec?ion?rii nivelului calific?rii profesionale a medicilor anesteziologi reanimatologi, ... Read More
17/06/2010vitalie